Tjenester

Riving

Vi gjør riveoppdraget på en gjennomført trygg og strukturert måte. Vi tar i bruk alle kjente metoder for å gjøre jobben skånsom for omgivelser, for miljøet og for kundene våre.

Sikker og skånsom riving

Å rive et bygg kan virke som et støyende og støvete kaos. NRC Kept har lang erfaring i å rive bygg av alle slag, mange i tettbygde områder og bykjerner. Målet vårt er å ta hensyn til miljøet og omgivelser i alle deler av arbeidet.

Vi starter med å sikre området og kobler fra infrastruktur som vann, avløp og elektrisitet.

Med utgangspunkt i nødvendige kartlegginger, som miljøkartlegging og ombrukskartlegging, starter vi med sanering av bygget innvendig. Nå fjernes miljø- og helseskadelige stoffer som sendes til riktig deponi, mens andre innvendige materialer sorteres for gjenbruk.

Når bygget er strippet innvendig, starter rivingen ved hjelp av våre spesialkonstruerte maskiner.

Vi har revet enorme konstruksjoner, som Varoddbrua i Kristiansand, og blokker i Oslo sentrum. Alle steder tilbyr vi skreddersydde løsninger som er tilpasset nettopp dette prosjektet.

Materialer fra rivingen, som betong, kan ofte gjenbrukes, enten på samme tomt, eller et annet sted. Transport og deponering av masser er også en del av jobben for oss.

Vi vet at rivingen av et gammelt bygg trolig er en start på et helt nytt prosjekt for deg som kunde. Ofte skal det bygges noe nytt på den samme tomta. For at du som oppdragsgiver skal få de beste forutsetningene for å realisere ditt neste prosjekt, er det en fordel at vi kommer tidlig inn i planleggingen. Da finner vi sammen de beste løsningene, og du sparer tid på rivejobben. Vi hjelper deg selvsagt med alle søknader og godkjenninger du trenger.

Og visste du at vi også tar på oss oppdraget med å lage grunnarbeidet for ditt neste bygg? Vi er jo allerede i gang.