NRC Kept

Om oss

Vi hjelper deg med alt du trenger for å rive noe gammelt og gi plass for noe nytt.

Enten det gjelder bygninger eller andre konstruksjoner, gir vi grundig miljørådgivning som gjør veien til ditt nye prosjekt miljøvennlig, enkel og kostnadseffektiv.

Vi følger deg gjennom hele prosessen, fra kartlegginger, planer for ombruk, sanering og riving, til grunnarbeider for nybygg.

Sammen med kundene våre tar vi vare på det som er verdifullt. Det gjelder materialer og masser som kan brukes om igjen, bygninger som skal leve videre i ny form og miljøet omkring oss.

Etablert i 2012

Vi tar vare på verdiene

NRC Kept har lang erfaring og bred kompetanse på hele spekteret av tjenester innen miljørådgivning, kartlegging, miljøsanering, riving og grunnarbeider. For kundene våre er disse tjenestene ofte ulike deler av ett og samme prosjekt. Ved å ivareta helheten, sørger vi for at prosessen blir rask og effektiv.

Gode miljø- og ombrukskartlegginger gjør at vi kan velge bærekraftige løsninger for gjenbruk eller miljøvennlig deponering. Slik bidrar NRC Kept til å bevare materialer og masser som kan tas vare på, og vi sikrer både lønnsomme og miljøvennlige prosjekter for oppdragsgiverne våre.

Vi dekker hele Norge, og tar på oss prosjekter av alle størrelser.

NRC Kept ble etablert i 2012 og het tidligere Norsk Saneringsservice.

Våre verdier

Troverdig
Troverdig

Vi jobber etter høye etiske standarder.​ Vi holder det vi lover, og leverer til avtalte frister, budsjett og kvalitet. ​For oss er et løfte et løfte – og det skal holdes.

Gründersjel
Gründersjel

Vi leverer infrastruktur, ikke byråkrati. Vi er drevet av en sterk kommersiell teft, og søker hele tiden etter de beste løsningene.​

Omtenksom
Omtenksom

Vi bryr oss om sikkerheten til våre ansatte og samarbeidspartnere. ​Vi støtter og utvikler våre ansatte, ​og er vårt ansvar bevisst for å skape et bærekraftig samfunn.

En del av noe større

Miljøselskap i NRC Group

NRC Kept er en del av NRC Group, en nordisk ledende totalentreprenør av bærekraftig infrastruktur. NRC Group har hatt en betydelig vekst siden oppstarten i 2011 og har i dag omtrent 2000 medarbeidere, hvorav ca. 540 er i Norge. Selskapet er børsnotert og har en årlig omsetning på ca. 6 mrd. kroner.