Tjenester

Grunnarbeid

Når et bygg rives, er det gjerne for å gi plass til noe nytt. Vi hjelper deg med alt som må til for å klargjøre tomta før arbeidet på det nye bygget starter.

Vi gjør klart for nytt bygg


Vi graver ut, sprenger og fjerner masse. Tilføring av masser eller planering er også en del av oppdragene vi tar på oss. Vi legger til rette for vann og avløp, og vi gjør betongarbeidet, slik at alt er klart for videre bygging.

Dersom vi først har utført riveoppdraget, kjenner vi allerede deg som kunde, dine behov og forholdene på tomta godt. For oss er grunnarbeidene før byggestart dermed en naturlig forlengelse av oppdraget med å rive et bygg.

Vi leverer arbeid av høy kvalitet, til avtalt tid og pris.