Våre tjenester

Miljøkartlegging

Vi undersøker om bygget inneholder stoffer som er skadelig for helse eller miljøet. Kartleggingen gir deg mulighet til å håndtere materialene riktig både under og etter sanering og riving.

Ombrukskartlegging

Gjennom en ombrukskartlegging finner vi ut hva slags deler av bygget som kan brukes om igjen. Dermed kan du redusere utslipp og avfall. Det er lønnsomt for kundene våre og for miljøet.

Kartlegging av grunn

I noen tilfeller er du som eier pålagt å kartlegge grunnen for helse- og miljøskadelige stoffer. Vi hjelper deg med å gjennomføre de undersøkelser og analyser du trenger.

Sanering

Vi har lang erfaring med sanering av bygg. Vi fjerner inventar og miljøfarlig avfall, som så sorteres og sendes til gjenvinning eller deponi. Målet er at mest mulig skal brukes igjen.

Riving

Vi gjør riveoppdraget på en gjennomført trygg og strukturert måte. Vi tar i bruk alle kjente metoder for å gjøre jobben skånsom for omgivelser, for miljøet og for kundene våre.

Grunnarbeid

Når et bygg rives, er det gjerne for å gi plass til noe nytt. Vi hjelper deg med alt som må til for å klargjøre tomta før arbeidet på det nye bygget starter.