Tjenester

Kartlegging av grunn

I noen tilfeller er du som eier pålagt å kartlegge grunnen for helse- og miljøskadelige stoffer. Vi hjelper deg med å gjennomføre de undersøkelser og analyser du trenger.

Kan grunnen være forurenset?

Det kan være mange grunner til at man mistenker forurensning. Kanskje har tomta vært brukt til bensinstasjon? Kanskje har det skjedd en oljelekkasje på stedet, slik at jordsmonnet under er forurenset? For å få ryddet opp og renset grunnen, har du som eier tomta ansvar for å få undersøkt hva grunnen inneholder. Bare slik kan du forsikre deg om at eiendommen din er sikker for både mennesker og miljø.

Vi gjennomfører kartleggingen ved å gjøre utgravninger, slik at prøver kan tas fra ulike steder på tomta, både i bredden og i dybden. Deretter gjøres tester og analyser, for å undersøke hvilke stoffer som finnes i grunnen. Dette gir grunnlag for å beregne om masser skal fjernes, og hvordan det skal gjøres. Dersom masser må fjernes, gjør vi selvsagt også den jobben for deg. Dermed sikrer vi at massene fraktes til riktig deponi, noe som avhenger av type forurensning.

I enkelte tilfeller må vi ta nye prøver etter en tid, når tiltak er gjennomført, for å sikre at grunnen er ren nok, og dermed friskmeldt.

I dette arbeidet hjelper vi deg som tomteeier til å overholde gjeldende lover og regler. Her er det Forurensningsloven og Forurensningsforskriften som gjelder. Ryddige og renslige byggeplasser er en selvfølge for oss.

Visste du at det er strengere krav til forurensningsgrad dersom tomta skal brukes til boligformål enn om tomta skal brukes til et industriområde?