Tjenester

Miljøkartlegging

Vi undersøker om bygget inneholder stoffer som er skadelig for helse eller miljøet. Kartleggingen gir deg mulighet til å håndtere materialene riktig både under og etter sanering og riving.

Vet du hva bygget ditt inneholder?

Et bygg består av en mengde ulike typer materialer. Noen er skadelig for mennesker og miljø. Før et bygg skal rives eller bygges om, er det derfor viktig å undersøke hva bygget består av. Det er nødvendig for at materialene skal bli riktig håndtert senere.

Under kartleggingen tar vi materialprøver og gjør analyser for å påvise forekomsten av farlige stoffer i bygget eller konstruksjonen som skal rives.

Deretter utarbeider vi en rapport som beskriver hva slags farlig avfall som finnes hvor i bygget. Rapporten beskriver også hvordan bygget skal rives for at stoffene ikke skal gjøre skade, og hvordan avfallet skal håndteres. Dermed er dette et grunnlag både for å lage en komplett avfallsplan og samtidig for å sette riktig pris på prosjektet.

Dersom bygget som skal rives eller bygges vesentlig om er større enn 100 m2, eller genererer over 10 tonn bygge- og rivingsavfall, er eieren pålagt å få utarbeidet en miljøsaneringsbeskrivelse av bygget.

En grundig miljøkartlegging tidlig i prosjektet gjør at du slipper fordyrende og tidkrevende overraskelser underveis i rivingen. Vi anbefaler derfor at du går i gang med miljøkartlegging så tidlig som mulig.

Visste du at et bygg med intakt funksjon regnes som et bygg? Da er det ikke ulovlig om det inneholder helseskadelige stoffer, som asbest eller PCB. Men så snart bygget er revet, og det ligger på din eiendom, regnes dette som ulovlig forurensning. Som eier er du ansvarlig for all forurensning på eiendommen din.

Vi hjelper deg gjerne med miljøkartleggingen som sikrer at du følger lover og regler for riving. Samtidig sparer du miljøet.
NRC Kept har sentral godkjenning for miljøsaneringsbeskrivelser i tiltaksklasse 2.