Ledergruppen

Christian Borgvad

Leder for strategi og forbedring

Anders Nordbø

Avdelingsleder Øst

Alf Erlend Skeie

Avdelingsleder Maskin

Cato Nygård Dale

Avdelingsleder Vest