Tjenester

Ombrukskartlegging

Gjennom en ombrukskartlegging finner vi ut hva slags deler av bygget som kan brukes om igjen. Dermed kan du redusere utslipp og avfall. Det er lønnsomt for kundene våre og for miljøet.

Mest mulig skal brukes igjen

En ombrukskartlegging hjelper deg å skille gull fra gråstein og gi materialer i bygget et nytt liv. Vi kartlegger hva som er verdt å ta vare på, og hva som kan brukes igjen et annet sted. Først og fremst gjør vi ombrukskartlegging av bygningsmasse som betong, glass, treverk og tyngre masser, som armeringsjern og andre metaller. Kartleggingen er utgangspunkt for å lage en bærekraftig plan for håndtering av bygningsmassen.

For å få best mulig resultat av ombrukskartleggingen, er det er viktig å starte i en tidlig fase av prosjektet, mens det ennå er tid til å planlegge videre bruk. Tyngre rivemasser, som betong og tegl, kan kanskje brukes på en annen eiendom. Vi hjelper deg med deklareringer som trengs for deponering av avfall som ikke kan gjenbrukes.

Målet er at mest mulig skal brukes om igjen. Da unngår vi klimautslipp som skjer under produksjon og transport av nye materialer eller masser. Behovet for å ta ut nye råvarer blir også redusert.

Lønnsom ombruk

Bygg- og eiendomssektoren står for over 15 prosent av klimagassutslippene og 25 prosent av avfallet i Norge, ifølge Byggenæringens Landsforening. Det er derfor gode nyheter for klimaet og miljøet at interessen for ombruk i denne sektoren har tatt av de siste årene.

Som byggeier er du tjent med å vite at store og attraktive leietakere stiller trenge miljøkrav til lokalene de leier. Flere krever den høyeste miljøsertifiseringen for bygg, såkalt BREEAM Exellent. For å oppnå denne sertifiseringen, er ombruk nødvendig. Vi hjelper deg med å nå BREEAM-standarden som stadig flere krever.

Husk at hvert tonn med betong du kan gjenbruke som fyllmasse kan spare et tonn med uberørt fjell. Tenk bare på hva du, som vil rive et bygg i byen, kan spare miljøet for når betongen brukes like i nærheten, i stedet for at nytt fjell må sprenges ut, knuses og fraktes med lastebiler langs veiene. Hvorfor kaste bort slike ressurser unødig? Og hvorfor ikke spare miljøet for ekstra CO2-utslipp samtidig?

Visst du at selv enkelte forurensede masser i noen tilfeller kan gjenbrukes? Vi kan hjelpe deg med nødvendig kartlegging og søknader.