Prosjekt

Sementfabrikk på Slemmestad

Enorme betongkonstruksjoner skal rives for å gi plass til nye boliger.

Gravemaskin river stor sementfabrikk
Store siloer skal ned

Med opptil 40 meters høyde er siloene på Norcems sementfabrikk på Slemmestad et landemerke som synes på mils avstand. Men etter at sementproduksjonen her ble nedlagt i 1989, står flere av dem ubrukt.

Oppdraget vårt er å rive disse for å klargjøre tomt og gjøre plass for et nytt boligområde på bryggekanten. Her river vi også gamle kontorbygg og verksteder.

Selv om de er tømt, inneholder siloene til en sementfabrikk, naturlig nok, en del støv. I dette arbeidet gjør vi vårt aller beste for å skåne naboer for støv og for å hindre at forurenset vann renner ut i sjøen. I samarbeid med oppdragsgiveren, Norcem, har vi satt inn egne tiltak for å skåne naboer og miljø.
All betongen fra bygningsmassen blir gjenbrukt i samarbeid med Asker Kommune. Kun miljøfarlig avfall blir deponert.


Om prosjektet:
PeriodeOktober 2022 - januar 2023
StedSlemmestad
KundeNorcem AS
Riving av

0tonn

Betong

Se video fra prosjektet

Filmen er produsert av Røyen og Hurum avis.

Laget av Røyen og Hurum avis