Prosjekt

Godsterminal i Bergen

Vi river en gammel terminalbygning for å gi plass til landets mest miljøvennlige godsterminal.

Miljøvennlig riving på Nygårdstangen

Bergen godsterminal Nygårdstangen ligger sentralt plassert ved Bergen stasjon i sentrum av byen. Terminalen er Norges nest største godsterminal, målt i volum som fraktes til og fra terminalen.

For å får mer kapasitet på terminalen, skal de gamle terminalbygningene på Nygårdstangen rives. Dette er begynnelsen på det store ombyggingsprosjektet som skal gjøre godsterminalen i Bergen til Norges grønneste.

Selve rivearbeidet skjer like ved byens største videregående skole, Amalie Skram VGS, Busstasjonen, kjøpesenter og kontorbygninger. Samtidig skal det være full drift på godsterminalen under riveperioden. Derfor er det ekstra viktig å ha gode støy- og sikkerhetstiltak på plass. Blant annet bygger vi en midlertidig støyskjerm, og legger opp rivearbeidet i forståelse med naboene.

Under rivingen legger vi stor vekt på miljøet. Hele 95 prosent av riveavfallet skal sorteres, og mye skal gjenvinnes. Oppdragsgiveren vår, Bane NOR, ønsker en mest mulig miljøvennlig riving og utbygging. Det gjør vi også.


Om prosjektet:
PeriodeJanuar 2022 - mai 2022
StedBergen
KundeBaneNor
Riving

0m2

Bygningsmasse
Miljøsanering og fjerning

0tonn

avfall
Utgraving og fjerning

0tonn

Jord- og steinmasser