Spesialprosjekt

Wiresaging

Wiresaging (vaiersaging) er en effektiv og praktisk metode for å skjære fjell, stål og betong. Vi har lang erfaring i å bruke metoden under riving eller ombygging av store konstruksjoner, for eksempel broer, store bygninger, tuneller, fjellhaller eller skip.

Skånsom metode

Saging med vaier er fritt for vibrasjoner og skaper lite støy. Utstyret er elektrisk. Det kan benyttes innendørs, og gjør at vi kan utføre krevende oppdrag uten å skade miljøet.

Vi har spesialisert oss på å fjerne fjell ved å kombinere wiresaging og «drill and split». Metoden brukes i tunneler, ute i åpent terreng og inne i bygninger eller andre konstruksjoner.

Wiresagningsteknologi gir utallige muligheter for å løse kompliserte oppdrag. Utstyret er fjernstyrt, noe som er nyttig i områder eller situasjoner som krever større sikkerhet.

Hva er wiresaging?

Wiresaging er en gammel metode som lenge har vært brukt i stenbrudd. Utstyret er blitt komprimert og mobilt, slik at det nå brukes utenfor steinbruddindustrien. Våre ansatte har bred kompetanse og erfaring i å løse krevende oppdrag.

Hva brukes wiresaging til?

Wiresaging benyttes til en rekke oppgaver:

  • Rivning / frilegging av konstruksjoner eller bygninger.
  • Fjerning av fjell.
  • Demolering av stålkonstruksjoner.
  • Undervannssaging av stål, fjell eller betong.
  • Saging av sliss, for vibrasjonsdemping eller drenering av vann.
  • Saging av tykke konstruksjoner
  • Utsparing av store sirkulære hull, til trappeåpninger, store ventilasjonsåpninger etc, opp til 5 meter, eller mer om det trengs
  • Rivning i eksplosive soner

Hvilke maskiner brukes ved wiresaging?

Vi tilpasser lett maskinene til hver enkelt jobb. Man kan utføre sagingen enten ved tradisjonell saging, ved å legge vaieren rundt det som skal sages eller igjennom, eller med «blind cut», hvor man borer hull som vaieren senkes ned i. Vaieren som benyttes ved sagingen, er en stålvaier, med diamantperler som er støpt fast med gummi. Den harde diamantblandingen sager effektivt.

Undervannsaging

Betongskjæring og boring under vann, fjerning av rigger eller overflatemodifikasjoner: Vi tilbyr en rekke tjenester innenfor offshorearbeid, som saging av pæler og andre konstruksjoner under vann.

Vi skreddersyr alle våre løsninger til formålet og vi har sterke partnere til utvikling av utstyr. Ta kontakt hvis du trenger mer informasjon eller har et prosjekt du vil ha hjelp med.

Betongsaging

Vi leverer alt av betongsaging, vegg, gulv eller andre konstruksjoner. Vi påtar oss oppdrag fra private, offentlige og næringsdrivende kunder.

Metall

Vi tilbyr presisjonsskjæring og boring i metaller. Våre løsninger for presisjonsskjæring i metall brukes for å redusere, løfte og flytte store konstruksjoner. Våre wiresager er spesielt utviklet for dette formålet. Sagingen kan gjøres tørt eller vått, som kald- eller varmsaging. Vi kuttet i alle slags metaller, uansett form eller størrelse.