Spesialprosjekt

Kjerneboring

Kjerneboring i betong trengs ofte ved rehabilitering av eldre bygg, gjerne for å lage nye føringsveier for tekniske installasjoner. Denne teknikken kan også brukes for å bore ut en kjeller i en eksisterende bygning, skape åpninger til ventilasjonsanlegg, eller mindre ombygginger i privatboliger og næringsbygg.

Hva er kjerneboring?

Et kjernebor er et rørformet bor som brukes for å bore større hull i betong. Navnet kommer av at kjernen fra hulrommet blir til overs etter utført boring. Kjernebor klarer som regel å kutte armeringsjern, i motsetning til vanlige betongbor som gjerne ødelegges når de støter på metall. Kjerneboring krever kontinuerlig tilførsel av vann for å redusere friksjon og kjøle ned kjerneboret underveis.

Når er kjerneboring en god løsning?

Kjerneboring egner seg godt der hvor det er nødvendig med utskjæring i betong, mur og lignende for montering av ventilasjon, avløp og rør og lignende.

Hva slags utstyr brukes til kjerneboring?

Vi har utstyr for å utføre kjerneboring i betong og fjell. Tradisjonell boring med kjernebormaskiner utførers i en diameter fra 20 mm og opptil en meter, med tykkelser på opp mot flere meter. For å bore ut større dimensjoner, bruker vi en sirkulær wiresag. Denne har kapasitet å sage sirkelrunde hull på opp mot 5 meter i diameter og i tykkelser på flere meter.