Spesialprosjekt

Fjerning av fjell uten sprengning

Vi fjerner fjell effektiv og uten sprengning med ulike skånsomme metoder som kan benyttes nær eller inne i eksisterende konstruksjoner.

Kombinerer wiresaging og "drill & split"

Vi har spesialisert oss på bruk av wiresaging og «drill and split». Fjellet fjernes ved bruk av hydraulisk eller mekanisk kiling.

Hvordan fjernes fjell uten sprengning?

Fjellet sages først fritt fra nærstående elementer, for eksempel en kjeller vegg. Deretter bores det hull som den hydrauliske splittemaskinen settes ned i. Disse skyver på fjellet med en kraft på 400-3000 tonns kraft, slik at fjellet sprekker. Deretter lastes fjellet ut.

Hva slags utstyr bruker vi?

«Drill and split» eller hydraulisk sprengning, er en metode som også kan brukes uten saging. Tidligere har dette vært et dyrt og lite praktisk alternativ, noe som har ført til mange har valgt sprenging, til tross for stor risiko. Ved hjelp av elektriske roboter og effektivt boreutstyr har vi utviklet metoden til å bli enkel og praktisk for deg som kunde. Alt vårt utstyr er elektrisk.

I noen tilfeller er wiresaging en foretrukket metode for å fjerne fjell. Vi bruker enten tradisjonell saging, ved å legge vaieren rundt det som skal sages eller gjennom, eller «blind cut», hvor man borer hull for å senke vaieren ned.