Spesialprosjekt

DTH-boring

Denne metoden benyttes ved boring i fjell for jordspyd eller wiresaging, for å lage føringsveier for strøm eller vann og avløp.

Hva er DTH-boring?

Ved DTH-boring roterer borestrengen mens borehammeren kontinuerlig slår ned i fjellet. Inne i hammeren blir et stempel drevet av komprimert luft, noe som gir boret sin slagkraft. Kombinert med en roterende bevegelse, knuser det stein på en effektiv måte. DTH står for "Down the Hole". På norsk kalles metoden også for senkhammer.

Når er DTH-boring en god løsning?

DTH-boring egner seg til å lage føringsveier for vann- og avløp. Brukes også i forbindelse med wiresaging.

Hvilke maskiner brukes til DTH-boring?


Våre mobile maskiner kommer lett til, selv i trange lokaler, og er effektive for boring til jordspyd eller wiresaging. Vi har også en maskin som monteres på gravemaskin. Den trenger noe mer plass, men er effektiv og egner seg godt til å bore mange små hull.