Tjenester

Spesialprosjekt

Vi har solid erfaring innen boring og saging av betong, fjell og metall. Vi tar oppdrag i stor og liten skala, på land, i fjell, i høyden og under vann. Enten det gjelder store konstruksjoner, industrielle prosjekter, offentlige bygg eller private boliger og hyttetomter.

Fjerning av fjell uten sprengning

Vi fjerner fjell effektiv og uten sprengning med ulike skånsomme metoder som kan benyttes nær eller inne i eksisterende konstruksjoner.

Wiresaging

Wiresaging (vaiersaging) er en effektiv og praktisk metode for å skjære fjell, stål og betong. Vi har lang erfaring i å bruke metoden under riving eller ombygging av store konstruksjoner, for eksempel broer, store bygninger, tuneller, fjellhaller eller skip.

Boring

Trenger du å få boret en stor rund åpning i gulvet til en vindeltrapp? Kanskje en ny kjeller må graves ut i huset ditt, eller trenger du hull til nytt ventilasjonsanlegg i et næringsbygg?

Kjerneboring

Kjerneboring i betong trengs ofte ved rehabilitering av eldre bygg, gjerne for å lage nye føringsveier for tekniske installasjoner. Denne teknikken kan også brukes for å bore ut en kjeller i en eksisterende bygning, skape åpninger til ventilasjonsanlegg, eller mindre ombygginger i privatboliger og næringsbygg.

DTH-boring

Denne metoden benyttes ved boring i fjell for jordspyd eller wiresaging, for å lage føringsveier for strøm eller vann og avløp.

Topphammer

Topphammerboring og «drill and split» er en skånsom måte å ta ut fjell, uten å sprenge.

Vi tar utfordringen

Enten det gjelder store konstruksjoner, industrielle prosjekter, offentlige bygg eller private boliger og hyttetomter: Vi ser alltid etter den beste løsningen for ditt prosjekt, og vi tilpasser både metoder og verktøy til jobben som skal gjøres. Dermed utfører vi oppdaget effektivt og trygt.NRC Kept har solid erfaring og ekspertise innen riving og demontering av store konstruksjoner som demninger og broer (heavy civil). Vi arbeider med alle slags materialer: Stål, stein og betong. Våre medarbeidere har bred erfaring innen planlegging og prosjektledelse og gjennomføring av slikt arbeid.

Off shore

Betongskjæring og boring under vann, fjerning av rigger eller overflatemodifikasjoner: Vi tilbyr en rekke tjenester innenfor offshorearbeid, som saging av pæler og andre konstruksjoner under vann.

Vi skreddersyr alle våre løsninger til formålet og vi har sterke partnere til utvikling av utstyr. Ta kontakt hvis du trenger mer informasjon eller har et prosjekt du vil ha hjelp med.

Betongsaging

Vi leverer alt av betongsaging, vegg, gulv eller andre konstruksjoner. Vi påtar oss oppdrag fra private, offentlige og næringsdrivende kunder.

Metall

Vi tilbyr presisjonsskjæring og boring i metaller. Våre løsninger for presisjonsskjæring i metall brukes for å redusere, løfte og flytte store konstruksjoner. Våre wiresager er spesielt utviklet for dette formålet. Sagingen kan gjøres tørt eller vått, som kald- eller varmsaging. Vi kuttet i alle slags metaller, uansett form eller størrelse.

Tunge industrielle prosjekter

Vi tar på oss oppdrag tilknyttet tunge, industrielle prosjekter. Vår ekspertise innen metall- og betongsaging gjør at vi kan løse kompliserte oppdrag med skreddersydde metoder.

Vi har lang erfaring med arbeid i fjellhaller, tuneller, på broer, kaier og skip.

Metodene vi bruker reduserer støy, støv og vibrasjoner, slik at lokalene kan brukes mens vi arbeider. Vi jobber alltid for å skåne både omgivelser og miljø.

Det meste av utstyret bygger vi selv, og vi utvikler og spesialtilpasser utstyr til hvert enkelt oppdrag, om det trengs. Dermed sørger vi for å løse oppdragene både hensiktsmessig og rimelig, noe kundene våre er tjent med. Vi leverer selvsagt i henhold til avtalte tidsplaner og alltid på en trygg måte.

Se hvordan vi jobber

I dette prosjektet ble en fjernstyrt robot brukt for å rive i tunnel.

HAB Sørenga

Oppdraget på Follobanen ble gjort som en totalentreprise. Det besto av grunnarbeid, betongarbeid, rør- og grøntarbeid.

Follobanen

Vi bruker en helelektrisk riverobot på mange av oppdragene våre.

Riverobot

Wiresaging ble brukt for å sage opp brukarfundamenter og søyler, da vi delte opp brudekket på Varoddbrua, selveste inngangsporten til Kristiansand. Nå er en ny bru på plass her.

Varoddbrua

På Honnørbrygga i Drammen utførte vi et riveoppdrag for anleggsdivisjonen i NRC Group.

Honnørbrygga i Drammen

Kontakt oss

Remi Webjørnsen

Avdelingsleder Spesialprosjekt