Tjenester

Spesialprosjekt

Vi har solid erfaring innen boring og saging av betong, fjell og metall. Vi tar oppdrag i stor og liten skala, på land, i fjell, i høyden og under vann.

Vi tar utfordringen

Enten det gjelder store konstruksjoner, industrielle prosjekter, offentlige bygg eller private boliger og hyttetomter: Vi ser alltid etter den beste løsningen for ditt prosjekt, og vi tilpasser både metoder og verktøy til jobben som skal gjøres. Dermed utfører vi oppdaget effektivt og trygt.

Boring

Trenger du å få boret en stor rund åpning i gulvet til en vindeltrapp? Kanskje en ny kjeller må graves ut i huset ditt, eller trenger du hull til nytt ventilasjonsanlegg i et næringsbygg?

Vi utfører de fleste typer boring: Kjerneboring, topphammer og DTH.

Ta kontakt hvis du har et prosjekt hvor du trenger boring. Våre dyktige medarbeidere finner en løsning som passer prosjektet ditt. Vi utvikler også utstyr skreddersydd for oppdraget.

Kjerneboring

Kjerneboring i betong trengs ofte ved rehabilitering av eldre bygg, gjerne for å lage nye føringsveier for tekniske installasjoner. Denne teknikken kan også brukes for å bore ut en kjeller i en eksisterende bygning, skape åpninger til ventilasjonsanlegg, eller mindre ombygginger i privatboliger og næringsbygg.

Vi har utstyr for å utføre kjerneboring i betong og fjell. Tradisjonell boring med kjernebormaskiner utførers i en diameter fra 20 mm og opptil en meter, med tykkelser på opp mot flere meter. For å bore ut større dimensjoner, bruker vi en sirkulær wiresag. Denne har kapasitet å sage sirkelrunde hull på opp mot 5 meter i diameter og i tykkelser på flere meter.

DTH-boring

Denne metoden benyttes ved boring i fjell for jordspyd eller wiresaging, for å lage føringsveier for strøm eller vann og avløp. Våre mobile maskiner kommer lett til, selv i trange lokaler, og er effektive for boring til jordspyd eller wiresaging. Vi har også en maskin som monteres på gravemaskin. Den trenger noe mer plass, men er effektiv og egner seg godt til å bore mange små hull.

Ved DTH-boring roterer borestrengen mens borehammeren kontinuerlig slår ned i fjellet. Inne i hammeren blir et stempel drevet av komprimert luft, noe som gir boret sin slagkraft. Kombinert med en roterende bevegelse, knuser det stein på en effektiv måte.

Topphammer

Topphammerboring og «drill and split» er en skånsom måte å ta ut fjell, uten å sprenge. Dersom du skal ta ut fjell nær bebyggelse, i sentrum eller innenfor 100-metersonen ved sjøen, er dette derfor en god løsning.

Metoden skaper minimalt med sår i terrenget. Topphammerboring er også effektiv for å bore ut hull til armering i mindre fundamenteringsprosjekter. Har du prosjekter hjemme, på hytta, i næringsbygg eller offentlige bygg, så ta kontakt med oss.

Vi har flere typer maskiner som dekker ulike behov. Håndholdte maskiner benyttes på trange steder, for å bore for hydraulisk kiling av fjell. Vi har også en liten maskin montert rigg, som igjen er montert på rivningsrobot. Denne borer effektivt, samtidig som den gir et bedre arbeidsmiljø.

Tunge industrielle prosjekter

Vi tar på oss oppdrag tilknyttet tunge, industrielle prosjekter. Vår ekspertise innen metall- og betongsaging gjør at vi kan løse kompliserte oppdrag med skreddersydde metoder.

Vi har lang erfaring med arbeid i fjellhaller, tuneller, på broer, kaier og skip.

Metodene vi bruker reduserer støy, støv og vibrasjoner, slik at lokalene kan brukes mens vi arbeider. Vi jobber alltid for å skåne både omgivelser og miljø.

Det meste av utstyret bygger vi selv, og vi utvikler og spesialtilpasser utstyr til hvert enkelt oppdrag, om det trengs. Dermed sørger vi for å løse oppdragene både hensiktsmessig og rimelig, noe kundene våre er tjent med. Vi leverer selvsagt i henhold til avtalte tidsplaner og alltid på en trygg måte.

Wiresaging

Wiresaging (vaiersaging) er en effektiv og praktisk metode for å skjære fjell, stål og betong. Vi har lang erfaring i å bruke metoden under riving eller ombygging av store konstruksjoner, for eksempel broer, store bygninger, tuneller, fjellhaller eller skip.

Saging med vaier er fritt for vibrasjoner og skaper lite støy. Utstyret er elektrisk. Det kan benyttes innendørs, og gjør at vi kan utføre krevende oppdrag uten å skade miljøet.

Vi har spesialisert oss på å fjerne fjell ved å kombinere wiresaging og «drill and split». Metoden brukes i tunneler, ute i åpent terreng og inne i bygninger eller andre konstruksjoner.

Wiresagningsteknologi gir utallige muligheter for å løse kompliserte oppdrag. Utstyret er fjernstyrt, noe som er nyttig i områder eller situasjoner som krever større sikkerhet.

Vi tilpasser lett maskinene til hver enkelt jobb. Man kan utføre sagingen enten ved tradisjonell saging, ved å legge vaieren rundt det som skal sages eller igjennom, eller med «blind cut», hvor man borer hull som vaieren senkes ned i. Vaieren som benyttes ved sagingen, er en stålvaier, med diamantperler som er støpt fast med gummi. Den harde diamantblandingen sager effektivt.

Wiresaging er en gammel metode som lenge har vært brukt i stenbrudd. Utstyret er blitt komprimert og mobilt, slik at det nå brukes utenfor steinbruddindustrien. Våre ansatte har bred kompetanse og erfaring i å løse krevende oppdrag.

Wiresaging benyttes til en rekke oppgaver:

  • Rivning / frilegging av konstruksjoner eller bygninger.
  • Fjerning av fjell.
  • Demolering av stålkonstruksjoner.
  • Undervannssaging av stål, fjell eller betong.
  • Saging av sliss, for vibrasjonsdemping eller drenering av vann.
  • Saging av tykke konstruksjoner
  • Utsparing av store sirkulære hull, til trappeåpninger, store ventilasjonsåpninger etc, opp til 5 meter, eller mer om det trengs
  • Rivning i eksplosive soner

Metall

Vi tilbyr presisjonsskjæring og boring i metaller. Våre løsninger for presisjonsskjæring i metall brukes for å redusere, løfte og flytte store konstruksjoner. Våre wiresager er spesielt utviklet for dette formålet. Sagingen kan gjøres tørt eller vått, som kald- eller varmsaging. Vi kuttet i alle slags metaller, uansett form eller størrelse.

Store konstruksjoner

NRC Kept har solid erfaring og ekspertise innen riving og demontering av store konstruksjoner som demninger og broer (heavy civil). Vi arbeider med alle slags materialer: Stål, stein og betong. Våre medarbeidere har bred erfaring innen planlegging og prosjektledelse og gjennomføring av slikt arbeid.

Fjerning av fjell uten sprengning

Vi fjerner fjell effektiv og uten sprengning med ulike skånsomme metoder som kan benyttes nær eller inne i eksisterende konstruksjoner. Vi har spesialisert oss på bruk av wiresaging og «drill and split». Fjellet fjernes ved bruk av hydraulisk eller mekanisk kiling.

Fjellet sages først fritt fra nærstående elementer, for eksempel en kjeller vegg. Deretter bores det hull som den hydrauliske splittemaskinen settes ned i. Disse skyver på fjellet med en kraft på 400-3000 tonns kraft, slik at fjellet sprekker. Deretter lastes fjellet ut.

«Drill and split» eller hydraulisk sprengning, er en metode som også kan brukes uten saging. Tidligere har dette vært et dyrt og lite praktisk alternativ, noe som har ført til mange har valgt sprenging, til tross for stor risiko. Ved hjelp av elektriske roboter og effektivt boreutstyr har vi utviklet metoden til å bli enkel og praktisk for deg som kunde. Alt vårt utstyr er elektrisk.

I noen tilfeller er wiresaging en foretrukket metode for å fjerne fjell. Vi bruker enten tradisjonell saging, ved å legge vaieren rundt det som skal sages eller gjennom, eller «blind cut», hvor man borer hull for å senke vaieren ned.

Undervannsaging

Betongskjæring og boring under vann, fjerning av rigger eller overflatemodifikasjoner: Vi tilbyr en rekke tjenester innenfor offshorearbeid, som saging av pæler og andre konstruksjoner under vann.

Vi skreddersyr alle våre løsninger til formålet og vi har sterke partnere til utvikling av utstyr. Ta kontakt hvis du trenger mer informasjon eller har et prosjekt du vil ha hjelp med.

Betongsaging

Vi leverer alt av betongsaging, vegg, gulv eller andre konstruksjoner. Vi påtar oss oppdrag fra private, offentlige og næringsdrivende kunder.

Se hvordan vi jobber

I dette prosjektet ble en fjernstyrt robot brukt for å rive i tunnel.

HAB Sørenga

Oppdraget på Follobanen ble gjort som en totalentreprise. Det besto av grunnarbeid, betongarbeid, rør- og grøntarbeid.

Follobanen

Vi bruker en helelektrisk riverobot på mange av oppdragene våre.

Riverobot

Wiresaging ble brukt for å sage opp brukarfundamenter og søyler, da vi delte opp brudekket på Varoddbrua, selveste inngangsporten til Kristiansand. Nå er en ny bru på plass her.

Varoddbrua

På Honnørbrygga i Drammen utførte vi et riveoppdrag for anleggsdivisjonen i NRC Group.

Honnørbrygga i Drammen

Kontakt oss

Remi Webjørnsen

Avdelingsleder Spesialprosjekt